top of page

kunstenaarmarkt

ZITKAMER-00196.JPG

Café des Artistes

Aansluitend op de braderij van Boom organiseert Café des Artistes een kunstenaarmarkt op 7 september. 

Inschrijven kan je via deze link of de qr code.

 

 

Voorwaarden standhouders kunstenaarsmarkt 2024:

Inschrijvingen
• Je bent pas definitief ingeschreven na betaling en ontvangst van je bevestigingsmail.
Hieronder wordt de werkwijze uitgelegd. Je krijgt pas een bevestigingsmail van zodra je het
verschuldigde bedrag hebt overgeschreven – wacht op onze betalingsuitnodiging.
• Alle inschrijvingen worden door ons beoordeeld. Een aanvraag via het online formulier is
dus niet voldoende.
• Als je niet in aanmerking komt voor deelname zal je hiervan per mail verwittigd worden.
• Inschrijven kan uiterlijk tot 15 augustus 2024 (let op: de inschrijvingen kunnen vroeger
afgesloten worden wanneer we volzet zijn).

Werkwijze inschrijvingen
1. Inschrijven doe je via Google Form
2. Café Des Artiste beoordeelt je inschrijving
3. Je krijgt daarna van Café Des Artiste een betalingsuitnodiging.
4. Als deze betaald is sturen we je een bevestigingsmail met daarop alle informatie met
praktische afspraken (uren aankomst, standplaats, waar binnen rijden,…). Pas vanaf dan
ben je definitief ingeschreven.

 

Financieel Betaling
• Betalen moet gebeuren met vermelding kunstenaarsmarkt 2024 + naam (van inschrijving)

Wat bij niet deelname / annulatie
• annuleren van een stand kan kosteloos tot afsluitdatum. Na afsluitdatum wordt er 100% van
het bedrag aangerekend.
• Annuleringen dienen steeds schriftelijk (of via mail) te worden meegedeeld aan Café Des
Artiste. De deelnemer kan zich enkel beroepen op de annulering indien deze van Café Des
Artiste een ontvangstmelding kreeg als bewijs van de gevraagde annulering.

Standplaatsen

• Er zijn meerdere standen van hetzelfde product toegelaten, er wordt geen exclusiviteit
geboden.
• Het evenement gaat door tijdens de braderij van Boom in de Leopoldstraat.
• Het kan zijn dat we standen moeten weigeren omdat er geen plaats meer is of de locatie
het niet toelaat. De organisator heeft steeds het recht om standen te weigeren.
• Bij regen en wind dien je zelf voor beschutting te zorgen.
• Elektriciteitsstekkers (CE stekker van 32A = blauwe stekker naar huishoudstekker): dienen
door de deelnemers zelf meegebracht te worden. Deze zijn bv te koop in de doe-het-
zelfzaken. Voorzie zeker ook genoeg elektriciteitskabel want de afstand tot kasten zijn soms
behoorlijk.
• De meegebrachte elektrische apparatuur dient in orde en gekeurd te zijn.
• Elke standplaats is 3m breed. Indien je meer wenst, dien je een extra standplaats te
betalen. De standen dienen opgesteld te worden op de rijbaan en niet op het trottoir. Als u
uw stand opstelt, moet u er rekening mee houden dat bewoners/bezoekers op een
comfortabele manier in en uit hun huis of winkelpand kunnen. Hou er rekening mee dat
sommige mensen minder mobiel zijn en bv gebruik maken van een rolstoel.
• De organisatie voorziet een tafel van 2 meter en 2 stoelen.
• De organisatie bepaald de standplaatsen.
• Het is niet toegestaan voor religieuze groepen, actiegroepen en andere soortgelijke
organisaties om afgebeeld te worden en/of deel te nemen aan dit evenement.

Opbouw stand – praktische info
• Vanaf 10 uur opbouw – kunstenaarsmarkt gaat door van 12 uur tot 18 uur.
• Eerst uitladen en vervolgens wagen gaan parkeren, pas daarna installeren.
• Wagens moeten de markt verlaten ten laatste om 12 uur.
• Inrijden zal gebeuren via de Basinstraat.
• Het is niet toegelaten de markt te verlaten voor 18 uur.

Milieu
• Standhouders die hun plek niet proper achterlaten zullen de reinigingskosten doorgerekend
krijgen en kunnen voor de volgende editie geweigerd worden.

Veiligheidsvoorwaarden
• Indien je gasflessen gebruikt moeten deze gevuld zijn door een erkend vulstation of firma,
de gebruikte gasslangen moeten voorzien zijn van een geldigheidsdatum, de

aansluitleidingen moeten aan alle aansluitpunten bevestigd zijn door middel van een
(degelijke) wormschroefklem én je dient in het bezit te zijn van een (jaarlijks gekeurd)
brandblustoestel type ABC – minimum 6 kg (of gelijkwaardig).
• Gasflessen moeten rechtop worden opgesteld, beschermd tegen omvallen én beschermd
tegen directe opwarming door de zon.
• Lpg- installaties moeten voorzien zijn van een geldig keuringsverslag van een erkend
keuringsorganisme. De brandblustoestellen moeten op een makkelijk bereikbare plaats
worden opgesteld.
• De opstelling van gasvuren (of elektrische vuren) dient op een veilige wijze te gebeuren.
• Toegangs- en evacuatiewegen dienen gevrijwaard te blijven
• De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen installatie
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en gebeurtelijke ongevallen

 

Rekeningnummer Café Des Artistes: BE 37 7340 7794 1428

QR-image kunstenaarsmarkt inschrijving.png
Screenshot 2024-05-14 at 18.01.42.png
Screenshot 2024-05-14 at 18.03.54.png
bottom of page